Artikler Billeder Forside Føl pics Links Tidl.Nyheder

Indlæg i Skandinavisk Galopp 2006, oven på et oplysningsmøde på JVB omkring Dansk Galop's bestyrelses oplæg:

Skandinavisk Opdrættet (SCA)
Farre Hede 25. maj 2006

Dansk Galops fremtid, kan godt kædes sammen med et overordnet, fælles og i enhver henseende stærkt Skandinavisk samarbejde om en fælles fremtid. I det store udland bliver der også oftest talt eller skrevet Skandinavien, frem for Sverige, Norge eller Danmark. I forskellige forhandlinger med fx EU, de 3 regeringer, The Jockey Club m.m. vil et stor-Skandinavisk forbund også få mere pondus. Det kunne jo også tænkes at man bibeholdt de 3 Derbies og skabte et fx All Scandinavian Derby, hvor importer og ikke Skandinavisk trænede heste kunne meldes. Sikke et løb, måske i løbet af kort tid med Black-Type status for 3-årige hopper og hingste. Mulighederne er mange!

Det er nu, Sveriges Benny Carlsson/Henrik Westman og Norges Terje Finnbråten (med resten af deres bestyrelse bag sig) skal tage kontakt til deres danske ditto, Nick Elsass. Jeg har fået oplyst, at et fælles Skandinavien flere gange har været oppe og vende i Dansk Galops bestyrelse og været nævnt på den Skandinaviske konference, men det synes ofte at strande længere nordpå.

I det, af Dansk Galops bestyrelse, nedsatte udvalgs forslag til en fremtidig handlingsplan ser jeg to punkter der skal særligt fremhæves, nemlig arbejdet på en fornuftig ændring af moms og skattereglerne vedr. hestehold og det at der skal kickstartes med flere tiltag på én gang. Jeg synes dog der er 2, væsentlige, punkter der mangler.

  1. et udvidet Skandinavisk samarbejde, med henblik på en fusion af de 3 landes forbund.

Med et fælles forbund (Jockey Club of Scandinavia) vil de respektives landes opdræt benævnes Skandinavisk opdrættet og særligt nationale skel i økonomien vedrørende opdrættet, vil ikke længere eksistere. Dette punkt kan selvfølgelig ikke være til stede, hvis Dansk Galop skal anbefale ’vikinge-togtet.’ Ethvert Skandinavisk samarbejde, synes begravet ved det eksisterende punkt.

  1. et forslag der har til henblik at styrke Provinsgaloppen, ved hjælp til anlæggelse af en Polytrack-væddeløbsbane i Århus.

Århus er oplagt til anlæggelse af en all-weather løbs- og træningsbane. En sådan bane på JVB, vil give Provinsen et gevaldigt løft med flere heste i træning, flere fuldtidsprofessionelle trænere og flere prof-jockeyer til træningsarbejder, som en ikke usandsynlig følge. Naturligvis vil det ligeledes være muligt også i Jylland og på Fyn at kickstarte! En styrket Provinsgalop vil også bidrage til Klampenborgs hestemateriale.

Det at Provinsgaloppen styrkes, med bl.a. en anlæggelse af en Polytrack-løbsbane, betyder ikke at jeg ikke støtter Dansk Galops flagskib/lokomotiv, Klampenborg, i sine bestræbelser på ved hjælp af en Polytrack og nye stalde at blive et Skandinavisk Træningscentrum. Jeg tror dog ikke det er en fremtidssikret idé uden et interskandinavisk samarbejde og uden Jylland og Fyn.

Med venlig hilsen

Silke Egel Pieterse
Tidl. jockey, træner, hesteejer, voldgiftsmedlem og vægtforstander samt fremtidig opdrætter.