Artikler Billeder Forside Føl pics Links Tidl.Nyheder

I Racing Post den 16. november 2001 skrev Howard Wright en artikel med titlen ’Veterinary Seminar: Study claims early racing does not harm horse,’ som jeg her vil gengive på dansk.

Tidlig væddeløbsdebut skader ikke hesten

Kritikere af at løbe unge heste, specielt 2 åringer, kan blive nød til at revurdere deres holdning, hvis de tidlige resultater af undersøgelsen, der lavet af 2 af Englands mest eminente veterinære forskere bliver bekræftet.
Roger Smith og Allen Goodship fra the Royal Veterinary College har undersøgt sene og knogle skader.
Deres resultater tyder på at korrekt og konstant træning af unge heste, inkl. Føl og åringer, og væddeløb som 2 åringer vil komme dem til god nytte mod ben skader senere i livet.
I mange år har sporten haft en del modvind i mod at starte unge, påståede umodne, 2 åringer der på længere sigt kunne være skadeligt. RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ville foretrække at ingen heste under 3 år løb væddeløb.
Imidlertid, har Doktor Smith sagt at tidlig introduktion af træning ville maksimere sene kvaliteten før skeletets modning, som sker når 2 års alderen indtræffer.
”Senen vokser og tilpasser sig i forhold til evnen til at bære vægt lige før 2 års alderen,” forklarede han. ”Efter 2 års alderen, akkumulerer degenerative i stedet for tilpassende forandringer i den.”
”Træning kan accelerere denne proces, såvel som fysiske processer så som opvarmning af senen ved gentagen udstrækning i arbejder på træningsbanen. Forøgelse af  topbelastning på senen øger risikoen for sene skader.”
Doktor Smith talte på et seminar til forebyggelse af væddeløbshestes skader, som blev holdt på Cheltenham Racecourse og også bød på the Levy Board, som skaffede penge til flere af de projekter der blev diskuteret, sammen med joint sponsorene Intervet og Dodson & Horrell.
Han forklarede at overdreven (vedvarende), høj intensitet træning af ungheste kunne forårsage udmattede knogler og stress frakturer, hvorimod lav intensitet overdreven(vedvarende) træning  kunne forårsage sore shins (ømme skinneben).
For at forebygge 2 af de mest almindelige ben lidelser hos væddeløbsheste, er specifikke træningsmetoder blevet udtænkt, indeholdende korte, høj fart, sprints 2 gange om ugen, på distancer stigende fra 200m til 800m.
Før Doktor Smith, talte Professor Goodship, der afslørede at et internationalt research samarbejde, inkl. analyser i Japan, er på vej til at teste den første af deres strategier til forebyggelse af sene skader, ved at maksimere sene kvaliteten hos den unge hest.
Han sagde: ”Niveauet af træning skal kontrolleres tæt, men vi er heldige at være i stand til at starte et projekt i New Zealand, hvor vi bruger et hold af unge heste, i og ude af træning, som vi kan holde øje med over en periode af væddeløb.”
Goodship, som søger midler til at afslutte det vitale arbejde, tilføjede: ”Vi mangler endnu en træner der vil samarbejde, men hvis vore teorier er korrekte, kan passende træning tidligt i en hests liv have en tydelig effekt i reduktion af sene skader i voksenalderen.”
Opmuntringen for teorien om at tidlig væddeløb ikke nødvendigvis er skadelig, er kommet fra et andet studie, af Kenton Morgans team på the University of Liverpool.
Efter at have studeret risikoen for fatale frakturer ved væddeløb, bakkede Morgan op omkring Smith og Goodships observationer ved at sige: ”I kontrast til manges holdning, tyder beviserne på at heste der starter væddeløb som 2 års kan have en reduceret risiko for fatale skader.”

af S. Egel Pieterse